Zamów dla siebie darmowy raport procesowy

gotowe narzędzia BI do optymalizacji procesów

Od czego zacząć, tworząc lub zmieniając strukturę organizacyjną?

Oferta

"Zysk nie jest wyjasnieniem, przyczyną czy racjonalną przesłanką zachowań i decyzji biznesowych, lecz raczej testem ich zasadności" Peter F. Drucker

JEDYNA NA RYNKU OFERTA KREOWANIA WARTOŚCI, OPARTA NA DANYCH WYKORZYSTUJĄCA BUSINESS INTELLIGENCE.

Metodologia, którą oferujemy, umożliwia Państwu kreowanie wartości w całej organizacji efektem jest zwiększenie zysku, poprawa przepływów pieniężnych oraz umocnienie przewagi konkurencyjnej. Nasza metodologia oparta jest na unikalnej metodzie zapisu NBAA 10.0 wspieranej narzędziami Business Intelligence umożliwiającej kompleksowe podejście do wszystkich procesów zachodzących w organizacji.

Podzieliliśmy naszą ofertę na 6 produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb.


Dla tych z Państwa, którzy potrzebują wiedzieć, ile wartości dodaje kluczowy proces

 • Oferta obejmuje pełne wspólne z Państwem wdrożenie dla jednego procesu, czyli "oddajemy" gotowy proces
 • Skupiamy się wspólnie na działaniach operacyjnych
 • Projektujemy proces według NBAA 10.0 tak aby był zrozumiały i szybki do opanowania
 • Łączymy kwalifikacje niezbędne do jego realizacji
 • Analizujemy wyniki kreowania wartości dzięki OTIF, EF, FYP/FPY, LTA i PARETO KAPA
 • Wprowadzamy optymalizację determinującą wzrost na podstawie pomiarów (min. likwidacja UKRYTEJ FABRYKI)

Dla tych z Państwa ,którzy potrzebują wiedzieć, ile wartości dodaje efekt synergii w organizacji.

 • Oferta obejmuje wspólne z Państwem połączenie procesów tak aby tworzyły zespół 

 • Skupiamy się na działaniach operacyjnych i "Klientach"

 • Analizujemy procesy na podstawie pomiarów rezultatów i kwalifikacji (efekt dublowania)

 • Wprowadzamy SLA (Standard Level Agreement)

 • Porównujemy efektywność procesów (Efektywna Czystość Procesowa)

 • Sprawdzamy efekt synergii i redukujemy straty


Dla tych z Państwa, którzy potrzebują pełnej wiedzy na temat  całości organizacji.

"Sekretem osiągnięcia sukcesu nie jest przewidywanie przyszłości, lecz tworzenie organizacji, która będzie prosperować w nieprzewidywalnej przyszłości" M.Hammer

 • Wspólne zaprojektowanie poszczególnych procesów według notacji NBAA 10.0
 • Optymalizacja na poziomie całej organizacji
 • System pomiarów zunifikowany dla wszystkich procesów min. terminowość , jakość i dokładność wykorzystania czasu
 • Analiza potencjału kwalifikacji pracowników
 • Realizacja strategii poprzez natychmiastowe przekazywanie ustaleń wewnątrz organizacji

"Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać" Peter F. Drucker 
  
DZIAŁANIA OPERACYJNE 

 • Wprowadź do firmy podejścia procesowe
 • Badaj wartości na każdym etapie procesu
 • Zsynchronizuj proces z wartością, korzyściami i kwalifikacjami
 • Zbuduj przewagę konkurencyjną 

Zawartość 4YC+ :

 • Organizacja Procesowa
 • Numeryczna Biznesowa Architektura i Administarcja NBAA 10.0
 • Analiza Potencjału Pracowników
 • Nośniki wartości: Terminowość, Jakość, Pierwszorazowość, Dokładność, Rozwój
 • Zdolności wytwórcze KAPA
 • Powiązanie działów na bazie SLA
 • TWÓJ DASHBOARD (OŚMIORNICZKA PROCESOWA)

"Jeżeli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tego ulepszyć" L.Kelvin
  

BAZY DANYCH I SYSTEM

 • Rozszerz zastosowania metodologii 4YC+ o elementy baz danych 
 • Korzystaj z wielowymiarowych wycen procesu w postaci ujednoliconych raportów.
 • Porównuj procesy zarządcze, rozwojowe, wytwórcze, wspomagające i sprzedażowe 

Zawartość 4YC++ :

 • hierarchia i struktura baz danych DATA STEWARD
 • notacja NBAA 10.0 do zarządzania i modelowania procesów w systemie
 • powiązanie baz danych za pomocą SQL Server oraz Power BI
 • pozycjonowanie produktów 
 • zwiększenie sprzedaży poprzez PURE SELLING

"Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie" Peter F. Drucker
  

TWORZENIE STRATEGII

 • Zaprojektuj własne strategie oparte na wartościach całego przedsiębiorstwa w ujęciu Właścicieli, Pracowników, Dostawców i Otoczenia.
 • Kieruj organizacją i zarządzaj nią poprzez cele
 • Zbuduj model biznesowy w oparciu o pomiary i dane

Zawartość 4YC+++ :

 • Modelowanie procesów na podstawie danych DDD
 • Scenariusz i budżet Analizy Potencjału Pracowników
 • Prognozowanie modelu rozwoju i architektury firmy
 • Konwersja i dekompozycja wyniku finansowego na procesy i strategię w czasie rzeczywistym.
 • Strategia oparta na wielowymiarowej ocenie procesu

Kontakt