Zamów dla siebie darmowy raport procesowy

gotowe narzędzia BI do optymalizacji procesów

Od czego zacząć, tworząc lub zmieniając strukturę organizacyjną?

Funkcjonalności

OPTYMALIZACJA PROCESÓW POPRZEZ BI

 • gotowy system oparty na własnej metodologii NBAA 10.0  wspierający aktywność działania, świadomość, i współodpowiedzialność.
 • organizacja nastawiona na rezultaty działań (procesy i cross-procesy)
 • wykorzystanie narzędzi Business Inteligence
 • Wskaźniki KPI - OTIF Terminowość, EF Jakość, FYP Pierwszorazowość, LTA dokładność, KAPA - zdolność

DLA PLANOWANIA PROCESÓW

"Plany to tylko dobre chęci, chyba że natychmiast przekształcają się w ciężką pracę" Peter F.Drucker

 • ujęcie całej organizacji i każdego pracownika procesem planowania i organizowania pracy w celu osiągniecia stabilnego zysku
 • poprawa konkurencyjnosci poprzez planowanie "wsteczne" 

DLA DYREKTORA SPRZEDAŻY I MARKETINGU (MP001)

"optymalizacje i oszczedności tylko wtedy mają wartość gdy zostaną sprzedane"

 • Procesowe modele sprzedażowe (Procesowy Lejek) TOF/MOF/BOF
 • Pozycjonowanie produktów, i budowa strategii sprzedażowych
 • Wskaźniki konwersji sprzedaży wedlug procesów

DLA OCENY MOŻLIWOŚCI WYTWARZANIA - "KAPA"

 • Określamy zdolności wytwórcze w danym procesie, oraz w ujęciu całego zakładu
 • Tworzymy plany krótkookresowe oraz wieloletnie
 • Budujemy strategie rozwojowe i inwestycyjne
 • Priorytety firmy pokazujemy w podziale na kwalifikacje, terminowość, jakość, pierwszorazowość, dokładność i rozwój.

DLA TWORZENIA SCENARIUSZY

 • Określamy możliwości, śledzenie zmian w celu uzyskania informacji co może się wydarzyć.
 • Tworzymy dynamiczne scenariusze procesów, sprzedaży i pokrycia materiałwego 
 • Budujemy scenariusze przyszłych kwalifikacji
DLA DYREKTORA UTRZYMANIA RUCHU /TPM (IP006)

 • Klasyfikacja CN dla maszyn, procesów, projektów

 • Identyfikacja przyczyn przestojów Awaria/Obsluga/Zlecenie

 • Wskaźniki MTTR, MTBF, Awaryjność

 • Klasyfikacja maszyn ABCD
DLA DYREKTORA HR - KWALIFIKACJE (7000GR)

 • Oszczędność na pozyskiwaniu drogich kwalifikacji z rynku

 • Informacje poziomu kwalifikacji w przedsiębiorstwie
  w odniesieniu do procesu

 • Rozpoznanie kwalifikacji do uzupełnienia, niezbędnych do realizowania obecnych i przyszłych projektów

DLA WŁAŚCICIELI PROCESÓW - KWALIFIKACJE PROCESOWE (7100GR)

 • Zmniejszenie kwoty nadgodzin

 • Redukcja wewnętrznych i zewnętrznych PPM (WDA/NTF)

 • Poprawa zwrotu z inwestycji poprzez zwiększenie efektywności

DLA DYREKTORA HR - KWALIFIKACJE MIĘKKIE (7200GR)

 • Zwiększenie zdolności współpracy

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

 • Zarządzanie sytuacjami stresowymi

DLA PEŁNOMOCNIKA SZJ - KWALIFIKACJE NORMATYWNE

 • Zgodność z ISO, IATF, SPICE oraz CSR Klientów Automotive

 • Znajomość wymagań klientów wewnętrznych i zewnętrznych

 • Znajomość norm

 • Umiejętność planowania   zasobów

DLA DYREKTORA OPTYMALIZACJI - ORGANIZACJA PROCESOWA 

 • Zdolność adaptacji procesu do nowych wymagań

 • Uporządkowane procesy niezależnie od miejsca wytwarzani

 • Wielowymiarowe dane dotyczące procesu  (np. OTIF/EF/FYP/LTA/KAPA)

 • TWÓJ DASHBOARD (połaczenie raportów np. 5s/ TPM )

DLA DYREKTORA ROZWOJU - SYNERGIA DZIAŁÓW (CP0001)

 • Łączenie działów – efekt synergii

 • procesowy stopień dojrzałości produktu

 • Przywracania stanu pożądanego i strategie dla nowychh produktów

 • Continuous Improvement Process, Kaizen

DLA DYREKTORA SPRZEDAŻY 

 • rozliczenie sprzedaży według zasobów, projektów, produktów

 • Pozycjonowanie produktów oparte na bieżących danych

 • Procesowa wycena sprzedaży

 • Wycena sprzedaży według obecnych i przyszłych kwalifikacji

DLA KIEROWNIKÓW HR KADR

 • Informacje na temat szkoleń

 • Procesowe zapotrzebowanie na pracowników - obecne i przyszłe

 • Klasyfikacja kwalifikacji oraz rozpoznanie kwalifikacji krytycznych dla procesów   

DLA DYREKTORA FINANSOWEGO 

 • Dynamiczne budżetowanie oparte na procesie

 • FA – sprawdzanie prognoz budżetowych w stosunku do wykonania

 • Kalkulacje sprzedażowe oparte na procesie   

 • informacje o powodach rozbieżności i działaniach 

DLA DYREKTORA PROJECT MANAGEMENT 

 • Automatyczne harmonogramowanie na bazie ROADMAP

 • Weryfikacja kamieni milowych projektu oparta na procesach

 • bieżąca informacja o wszytskich "produktach" procesowych

 • MATURITY LEVEL/REIFEGRAD/STOPIEŃ DOJRZAŁOŚCI PROJEKTU/PEP

DLA DYREKTORA ZAKUPÓW I LOGISTYKI 
 
 • Dynamiczne pokrycie materiałowe (TAH)

 • Śledzenie cen zakupowych (INDEKSY CENOWE), oraz terminowości dostaw OTIF

 • Sugestie zakupowe dla nowych projektów - wersjonowanie

 • Analiza zagrożeń, i ocena dostawców według jakości dostaw PPM/WDA

DLA KIEROWNIKA WZORCOWNI/PROTOTYPOWNI
 
 • Harmonogramowanie wsteczne terminów wzorów

 • Rozliczanie godzin i materiałów dla wszystkich procesów prototypowania

 • Karty kontrolne przebiegu procesu 

 • KANBAN   

DLA DYREKTORA KONSTRUKCJI WYROBU (DP002)

 • Nadzór nad dokumentacją oparty na SVN

 • Procesowe obciążenie zasobów dla obecnych i potencjalnych projektów

 • Karty kontrolne przebiegu procesów konstrukcji (podstawy PLM)   

 • terminowość OTIF dla procesu konstrukcji

DLA DYREKTORA KONSTRUKCJI ELEKTRONIKI (DP003)

 • Procesowy nadzór nad realizacją dokumentacji elektronicznej Hardware, Software, Integracja

 • Procesowe obciążenie zasobów dla HW i SW

 • Karty kontrolne przebiegu procesów konstrukcji 

 • procesowa terminowość OTIF i jakość EF dokumentacji

 • Proces i nadzór zgodny ze SPICE Level 5.  

DLA DYREKTORA IT

 • Gotowa do wprowadzania do systemu architektura danych (DATA STEWARD)

 • Przekształcanie nierelacyjnych baz danych w relacyjne bazy danych

 • Wprowadzenie metodologii gotowej do wdrożenia raportów PROCESOWA OŚMIORNICZKA  (POWER BI)

 • Procesowa struktura i hierarchia baz danych według NBAA 10.0

DLA DYREKTORA NARZĘDZIOWNI (DP007)

 • TWÓ DASHBOARD obejmujący 5s, TPM i obłożenie zasobów

 • Dynamiczne planowanie zasobów (skrzynka planistyczna 4YC)

 • Wprowadzenie systemu KanBan i Hoshin Kanri

 • wskaźniki KPI - Terminowość OTIF, Jakość EF, Pierwszorazowość FYP,

 • Długookresowe planowanie KAPA  

DYREKTOR IZBY POMIAROWEJ (SP001)
 
 • Określenie zasobów krytycznych i kwalifikacji

 • Powiązanie izby pomiarowej z innymi działami

 • Implementacja metody kamishibai

 • planowanie terminowości wzorców i narzędzi pomiarowych

DLA DYREKTORA BUDOWY LINII TECHNOLOGICZNYCH (DP010)

 • Wprowadzenie kart przebiegu procesu dla produktów unikatowych (produkty jednostkowe)

 • Dynamiczne obciążenie zasobów i planowanie długookresowe

 • Eliminacja strat materiałowych poprzez kontrolę w procesie (ANDON i KANBAN)

 • raport terminowości OTIF i jakości EF 

DLA DYREKTORA TECHNOLOGII (PI002)

 • Szczegółowe planowanie zasobów dla rozproszonych procesów produkcyjnych i montażowych

 • Optymalizacja procesów za pomocą KPI

 • Monitorowanie procesu tworzenia dokumentacji

 • Terminowość OTIF dla tworzenia dokumentacji na wzory ABCD oraz SOP

DLA DYREKTORA TESTÓW FUNKCJI I ŚRODOWISKA (DP011,DP012) 
 
 • Dynamiczne planowanie zasobów KAPA

 • procesowe raporty terminowości OTIF

 • jakość wewnątrzna testów EF 

 • tablice kamishibai

DLA DYREKTORA JAKOŚCI 

 • nadzór nad wszystkimi procesami jakościowymi

 • raporty jakościowe według procesów EF, WDA, NTF

 • analiza wyrobu niezgodnego oraz raport jakości dostaw

 • raporty 8D według Klient, wyrób projekt

DLA DYREKTORA PRODUKCJI (DP000)

 • PPM/WDA zewnętrzne i wewnętrzne na każdym etapie produkcji

 • Procesowy nadzór nad jakością, bez potrzeby inwestycji min w MES, APS

 • Dynamiczne planowanie zasobów w czasie, nadzór nad nowymi uruchomieniami  

 • Rozliczenie czasów produkcyjnych CPO/CDO/PAYTIME oraz nieprodukcyjnych CN wraz z OEE.
DLA STRATEGA 

 • Bezpieczeństwo informacji i danych

 • Zunifikowany system raportowania

 • Procesowe zarządzanie organizacją oparte na ARCHITEKTURZE ORGANIZACJI

 • notacja NBAA10.0 umozliwiająca porównanie wszytskich procesów 

 • wielowymoarowa wycena PROCESOWA OSMIORNICZKA

 • proste i czytelne przedstawienie wyników GOLF SYSTEM  


Kontakt